030/308099

Regionalna deponija MOŽURA -

SANITARNA DEPONIJA MOŽURA

Pravilno odlaganje otpada kreće od nas samih.
73.994
 Količina primljenog otpada u 2017. godini.
79.741
 Količina primljenog otpada u 2018. godini.
83.456
 Količina primljenog otpada u 2019. godini.
PRATITE NAŠ RAD

NOVOSTI

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za obradu otpadnih guma na deponiji „Možura“, Opština Bar.
CRNA GORA VLADA CRNE GORE AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj...
Pajović: Od osnivača tražimo odobrenje da povećamo cijenu odlaganja komunalnog otpada
Menadžment Sanitarne deponije „Možura“ uputio je zahtjev osnivaču, Opštini Bar, za povećanje cijene deponovanja komunalnog otpada. Količina deponovanog komunalnog otpada, kako objašnjava direktor „Možure“ Zoran...