Cijena usluga odlaganja otpada za komunalna preduzeća osnivača iz Bara i Ulcinja je 10€/toni, a za ostale korisnike (Budva, Kotor, Tivat i Hemosan) 20€/toni.