Pogledajte količine deponovanog otpada sortirane po mjesecima, komunalnim preduzećima po opštinama i trećim licima: