Odlaganje otpada na siguran, efikasan i ekološko prihvatljiv način

2019. godine je
deponovano 83.456 tona
otpada

2020. godine je
deponovano
63.893 tona otpada

2021. godine je
deponovano 85.615
tona otpada

PROČITAJTE VIŠE O NAMA

Novosti

  • Continue reading
  • CRNA GORA VLADA CRNE GORE AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Možura“ d.o.o. iz Bara, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu Continue Reading →

    Continue reading
  • Menadžment Sanitarne deponije „Možura“ uputio je zahtjev osnivaču, Opštini Bar, za povećanje cijene deponovanja komunalnog otpada. Količina deponovanog komunalnog otpada, kako objašnjava direktor „Možure“ Zoran Pajović, dnevno u zimskom periodu dostiže preko 200 tona, dok te količine u ljetnjoj sezoni premašuju 500 tona. -Posebno treba naglasiti da se na ovoj deponiji, osim sa područja Bara Continue Reading →

    Continue reading