Odlaganje otpada na siguran, efikasan i ekološko prihvatljiv način

2019. godine je
deponovano 83.456 tona
otpada

2020. godine je
deponovano
63.893 tona otpada

2021. godine je
deponovano 85.615
tona otpada

PROČITAJTE VIŠE O NAMA

Novosti

  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading