„Možura“ DOO za upravljanje sanitarnom deponijom Bar
Ul. Branka Čalovića 13, Bar
[email protected]

030-303-109 – Vaga, Možura

030-303-099 – Možura d.o.o, Bar