„Možura“ DOO za upravljanje sanitarnom deponijom Bar
Ul. Branka Čalovića 13, Bar
[email protected]