Categories: Novosti

by Regionalna deponija MOŽURA

Share

Kao društveno odgovorno privredno društvo, na današnjoj sjednici Odbor direktora Možura doo je, imajući u vidu tragediju koja je zadesila Albaniju, donio odluku o uplati novčanih sredstava u iznosu od 2.000 eura, čime su, kako naglašavaju “osim novčane podrške, željeli poslati i poruku solidarnosti našim susjedima i prijateljima koji su bore sa prirodnom nepogodom”.

Osim toga, Odbor direktora je donio odluku da se Vatrogasnoj službi opštine Bar, donira 1500 eura u cilju povećanja efikasnosti službe i zaštite na radu barskih vatrogasaca.

“Ubijeđeni smo da je međusobna koordinacija, komunikacija i pomoć, jedini pravi put da naše opštinske službe i preduzeća funkcionišu kvalitetno i efikasno na zadovoljstvo sugrađana i nastojaćemo da pomažemo i dalje u što većoj mjeri”, poručio je direktor Možure Zoran Pajović.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Plan i program rada za 2020. godinu kojim je predviđen niz ozbiljnih investicija. Sve one idu u prilog riješenosti da Možura bude prepoznata kao društvo koje posluje u skladu sa proevropskim standardima i teži što boljim rezultatima.

“Plan i program rada predstavlja konkretizaciju namjera da doprinesemo održivom razvoju koji predstavlja ravnotežu između progresa, razvoja i socijalnog aspekta, sa jedne i kvaliteta životne sredine s druge strane. Konkretno, investicioni plan predviđa projektovanje i izgradnju sanitarne kade koja će pospješiti proces selekcije otpada kao i proširenje deponije. Zahvaljujući ovoj investiciji regionalna deponija će moći da primi veće količine otpada, čime ćemo efikasnije odgovoriti na složen proces očuvanja životne sredine. Realizacijom planiranih investicija, bićemo korak bliže većem nivou održivog upravljanja, očuvanja prirodne ravnoteže i spriječavanju, smanjivanju i, naposljetku- sanaciji svih oblika zagadjivanja životne sredine”, objašnjava direktor Možure. Pajović poručuje da će i u budućnosti, kroz realizaciju sličnih projekata, nastojati da doprinesu kvalitetnijem i efikasnijem upravljanju otpada kroz uvođenje savremenih tehnologija i procedura, a kroz društveno odgovorno poslovanje maksimalno će težiti očuvanju prirodne sredine na šta “građani imaju pravo, a Možura obavezu da im to omogući”.

Autor: Vjera Knežević Vučićević