Categories: Novosti

by Regionalna deponija MOŽURA

Share

Sanitarnu deponiju „Možura“ posjetila je delegacija iz Italije predvođena dr Tomasom di Musijem, kao i predstavnicima firme Mehanoprojekt iz Beograda. Obilazak deponije organizovan je sa ciljem što uspješnije realizacije aktivnosti i napora menadžmenta na izgradnji održivog sistema upravljanja otpadom.

Čelni ljudi regionalne deponije navode da se glavno sjedište italijanskog partnera nalazi u Briselu, a predstavništva imaju po cijeloj Evropi, pa je zadovoljstvo što su prepoznali deponiju Možura kao značajnog partnera za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine, utoliko veće.

Dr Tomasso di Muzio je istakao da je jedno od područja stručnosti njegove firme i istraživanje dostupnih međunarodnih finansijskih izvora i razvoj projekata za dobijanja tih sredstava. Pri tome se služe ogromnom mrežom međunarodnih i nacionalnih organizacija, kako bi istražilo da li su aplikanti podobni za finansiranje sredstvima predviđenim za projekte u okviru programa “Horizon 2020”.

Nekolikosličnih postrojenja je već instalirano u zemljama Evropske unije. Dobili smo ponudu da ih obiđemo i na licu mjesta se uvjerimo u njihov rad i funkcionalnost”, saopštio je direktor “Možure” Zoran Pajović.

I predstavnici “Mehanoprojekta”, koji su ovlašćeni zastupnici firme “Fassi” za Srbiju i Crnu Goru, već duži niz godina prisutni na našem tržištu, zainteresovani su za učešće u razvojnim projektima koje deponija Možura planira u budućem radu.

“To se prije svega odnosi na realizaciju projekta Centra za selekciju u skladu sa Državnim planom upravljanja otpadom, koji podrazumijeva selektivno sakupljanje otpada na principu dvije kante (mokre i suve) i mogućnost iskorišćenja energije deponijskog biogasa za dobijanje električne energije. Projekat centara za selekciju i Centar za kompostiranje u fazi idejnog projekta, izrađeni su po tenderu Direkcije za javne radove, a na osnovu projektnog zadatka Sekretarijata za uređenje prostora opštine Bar krajem 2015 godine. Ministarstvo održivog razvoja i turizma ih je u septembru 2017. godine kandidovalo prema Ministarstvu za evropske integracije kao svoja dva najvažnija projekta za dobijanje sredstava iz Programa IPA 2019. do 2021. godine”, objašnjava Pajović.

U međuvremenu je, kako navodi direktor “Možure” uslijedio zahtjev za izradu Studije izvodljivosti za ova dva centra.

“Uz saglasnost Evropske komisije i Ministarstva održivog razvoja i turizma započete su aktivnosti na pripremi studije koja podrazumijeva aktivno učešće svih opština sa čijih teritorija se otpad odvozi na deponiju Možura. Naše društvo aktivno učestvuje i daje podršku zahtjevnoj proceduri kroz pripremu i dostavu svih potrebnih podataka za izradu cjelovite i adekvatne studije izvodljivosti”, naglašava Pajović.

Govoreći o planovima on naglašava da su u ovom privrednom društvu “odlučni u opredjeljenju da investiraju u razvoj novih tehnologija”, jer kako podvlači “ne postoji drugačiji način za postizanje visokih standarde u oblasti tretiranja otpada i očuvanja životne sredine”.

“Ono što moramo imati u vidu jeste da tehnologija ima ključnu ulogu u održivom razvoju i nije dovoljno samo imati je, već posjedovati i znanja kako je adekvatno primjeniti. Naš dugoročni cilj je da težimo uvođenju novih tehnologija za upravljanjem otpadom, jer one faktički ‘preusmeravaju’ otpad od deponija, obavlja se veća reciklaža materijala, stvarajući u perspektivi eventualno novu vrijednost kroz korišćenje prerađenog otpada kroz razne  industrijske namjene”, zaključuje direktor regionalne deponije “Možura”.

Autor: Vjera Knežević Vučićević