Categories: News

by Administrator

Share

Categories: News

by Administrator

Share

Menadžment Sanitarne deponije „Možura“ uputio je zahtjev osnivaču, Opštini Bar, za povećanje cijene deponovanja komunalnog otpada. Količina deponovanog komunalnog otpada, kako objašnjava direktor „Možure“ Zoran Pajović, dnevno u zimskom periodu dostiže preko 200 tona, dok te količine u ljetnjoj sezoni premašuju 500 tona.

-Posebno treba naglasiti da se na ovoj deponiji, osim sa područja Bara i Ulcinja, odlaže otpad iz Budve, Tivta i Kotora, a od polovine avgusta i Herceg Hovog. Tokom posljednjih četiri- pet godina bilježimo konstantan trend uvećanja količine deponovanog otpada, što, između ostalog, dovodi do ubrzanog punjenja sanitarnih kada, čime se značajno smanjuje projektovani vijek „Možure“- upozorava Pajović. U trenutku kada je deponija prije osam godina počela sa radom, podsjeća Pajović, predviđeno je da njena ekploatacija traje 25 godina, međutim, sa ovolikim trendom rasta količina otpada, izvjesno je da će ona služiti još najviše tri do četiri godine.

To je, kako objašnjava, iniciralo izradu idejnog rješenja sa geodetskim i geološkim elaboratom za izgradnju nove sanitarne kade.

„U narednoj godini planiramo izradu Glavnog projekta i raspisivanje tendera za izgradnju nove sanitarne kade. To je veoma zahtjevan i važan ekološki projekat, koji mora ispuniti sve EU standarde iz oblasti ekologije- objašnjava Pajović.

Nedostatak kapaciteta za prihvat ogromnih količina otpada iz nekoliko crnogorskih opština nije jedini problem sa kojim menadžent „Možure“ nastoji izaći na kraj. U ovom trenutku od komunalnih preduzeća iz Bar i Ulcinja potražuju velika finanasijska sredstva. Nepovoljnu situciju dodatno otežava što, osim ulaganja u izgradnju nove sanitarne kade, moraju realizovati i investiciju koja podrazumijeva iskorišćavanje bio- gasa nastalog na sanitarnim kadama, kao i izgradnju Centra za selekciju otpada.

-Prinuđeni smo da naplatu potraživanja obezbijedimo posredstvom zakonom predviđene procedure- preko javnih izvršitelja, i to u najkraćem periodu- ističe Pajović.

On kaže da se deponovanje otpada obavlja u skladu sa važećim cjenovnikom, kojim su definisane i cijene i način deponovanja komunalnog otpada. Za Komunalna preduzeća iz Bara i Ulcinja ta cijena je deset eura po toni, dok za ostale primorske opštine ona iznosi 20 eura po toni. Direktor „Možure“ podvlači da su to minimalne cijene „nedovoljne da bi se realizovale predviđene investicije“ i, kako ističe „značajno niže od onih koje važe u npr. podgoričkoj deponiji ‘Livade’“.

„Kako bismo omogućili nesmetano funkcionisanje deponije u narednom periodu, čiji dugoročni opstanak je uslov za nesmetano funkcionisanje i privrede i domaćinstava crnogorskog primorja, osnivaču smo i uputili predlog za povećanje cijena usluga- zaključio je Pajović.

AUTOR: VJERA KNEŽEVIĆ VUČIĆEVIĆ 11.11.2020, 20:41

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial

Related Posts

View all

 • Menadžment sanitarne deponije “Možura” u narednom periodu planira niz projekata i investicija sa ciljem proširenja kapaciteta i poboljšanja kvaliteta rada. Direktor “Možure” Zoran Pajović ističe da će ulaganja uticati na osavremenjavanje objekta, pomoći radu primorskih komunalnih preduzeća i uticati na još bolje praćenje standarda u pogledu zaštite i očuvanja životne sredine. Sanitarna deponija Možura je Continue Reading →

  Continue reading
 • “Regionalna sanitarna deponija ‘Možura’ funkcioniše u skladu sa trenutnom situacijom, pri čemu je menadžment preduzeo sve korake u cilju zaštite zaposlenih. Radno vrijeme je prilagođeno dinamici odvoza otpada komunalnih preduzeća sa kojima sarađujemo (iz svih primorskih opština, sa izuzetkom Herceg Novog)“, kazao je direktor „Možure“ doo Zoran Pajović tokom uključenja u program Radio Bara. Pajović Continue Reading →

  Continue reading
 • Polazeći od principa koje, kao društveno odgovorna kompanija njeguju i, s tim u vezi, ozbiljnosti izazova sa kojima se vrijedni i posvećeni zdravstveni radnici suočavaju u ovom trenutku, “Možura” doo je odlučila da donira 25.000 eura Opštoj bolnici u Baru. “Svjedoci smo da pandemija Covid 19 koja je od prije dva dana direktno pogodila i Continue Reading →

  Continue reading
 • Sanitarnu deponiju „Možura“ posjetila je delegacija iz Italije predvođena dr Tomasom di Musijem, kao i predstavnicima firme Mehanoprojekt iz Beograda. Obilazak deponije organizovan je sa ciljem što uspješnije realizacije aktivnosti i napora menadžmenta na izgradnji održivog sistema upravljanja otpadom. Čelni ljudi regionalne deponije navode da se glavno sjedište italijanskog partnera nalazi u Briselu, a predstavništva Continue Reading →

  Continue reading