Categories: Novosti

by Regionalna deponija MOŽURA

Share

Sanitarna deponija „Možura“ je bila domaćin predstavnicima Asocijacije kosovskih opština, čija posjeta je realizovana 26. aprila 2022. godine. Ovom prilikom, rukovodstvo deponije na čelu sa Izvršnim direktorom Senadom Arabelovićem, goste je bliže upoznalo sa djelatnostima koje se na deponiji realizuju. Predstavnici asocijacije kosovskih opština, imali su prilike da se upoznaju sa načinom odlaganja otpada, sakupljanja, transportovanja i sagorijevanja biogasa, preradom kabastog otpada koji se koristi i kao prekrivni materijal na kadama, funckionisanjem sistema ocjednih voda i drugim poslovima iz djelokruga poslovanja deponije.

Predstavnici opština sa Kosova, imali su prilike da se bliže upoznaju sa projektima čija realizacija je planirana u narednom periodu a primarno se odnose na selekciju otpada, izgradnju reciklažnog centra, dobijanje električne enegrije iz otpada za šta je izrada studije izvodljivosti u toku kao i proširenje djelokruga poslovanja.