Categories: Novosti

by Regionalna deponija MOŽURA

Share

Predstavnici sanitarne deponije “Možura” iz Bara, boravili su u Hrvatskoj i Sloveniji, u periodu od 14. do 16. juna 2022. godine.

Cilj boravka zemljama Evropske unije, bila je posjeta sanitarnim deponijama i centrima u Rijeci, Celju i Ljubljani koji se bave odlaganjem i upravljenjem otpadom a koji su već implementirali određene tehnologije tretiranja otpada shodno direktivama Evropske unije.

U razgovoru sa predstavnicima Centara iz ova tri grada, koji su vodeći kada je u pitanju upravljanje otpadom u svojim zemljama, razmijenjena su iskustva u pogledu tretmana otpada i proizvodnje električne enegrije iz sekundarnih sirovina, što je bio i glavni povod obilazka ovih evropskih centara.

Domaćini u realizaciji ove posjte bili su Komunalno društvo Čistoća- Rijeka, Javno preduzeće za upravljenje otpadom Simbio – Celje i Vodovod i Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Snaga – Ljubljana, u okviru koje posluje Centar za upravljanje otpadom.

Na sastancima sa predstavnicima ovih institucija, predstavnici deponije “Možura” imali su priliku da razgovaraju o načinima na koji su kolege iz Hrvatske i Slovenije implementirali napredne tehnologije upravljanja otpadom, te o njihovim pozitivnim iskustvima i praksama koje se mogu primijeniti i u Crnoj Gori.

Takođe, radni tim je imao priliku da se upozna sa iskustvima, ali i da usvoji korisne savjete od kolega koji upravljaju ovim centrima, koji se uspješno bave tretiranjem otpada.

Tokom ovih sastanaka posebna pažnja bila je posvećena načinu dobijanja električne enegrije iz otpada, za šta je studija izvodljivosti za dobijanje električne enegrije na Možuri pri kraju. Iskustva ovih centara i zaposlenih su bila od velike pomoći daljoj realizaciji projekta.

Ova posjeta je ocijenjena kao veoma značajna sa aspekta upoznavanja sa načinima i izazovima tretiranja svih vrsta otpada, te korisnih smjernica u pogledu njegove implementacije, koje će poslužiti kao osnova za pripremu konkretnih predloga prilagođenih specifičnostima crnogorskog sistema kada je riječ o odlaganju otpada.