Društvo za upravljanje međupštinskom sanitarnom deponijom „Možura“ d.o.o. su osnovale opštine Bar i Ulcinj. 
Na osnovu pokazatelja o količini komunalnog sanitarnog otpada, u vlasničkoj strukturi preduzeća „Možura“d.o.o. određeno je da Opština Bar ima 65%, a Opština Ulcinj 35% vlasništva.

Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 04.11.2008.godine, pod brojem 5-0502603/001. Pretežna djelatnost deponije je čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom.

Sanitarna deponija izgrađena je u svemu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i direktivom EU br.99/31/EZ, 06/12EZ,08/98EZ. Nalazi se na istoimenom lokalitetu, na granici opština Bar i Ulcinj (na barskom dijelu opštine), i u njenoj blizini nema područja koja su zaštićena kada su u pitanju prirodna i kulturna dobra.
Projektovano i izgrađeno tijelo deponije sastoji se od četiri odvojene i samostalne tehnološke kasete (kade). Ukupne dimenzije tijela deponije su 305 x 165 m. Projektovana visina deponije je 25 m. Projektovani kapacitet deponije je 1.056.036,21 m3 tokom četiri faze rada deponije. Svaka faza pretpostavlja punjenje otpadom do nivoa 6 m i prekrivanje inertnim materijalom.

Sanitarna deponija „Možura“ posjeduje za sve objekte odobrenje za izgradnju i upotrebnu dozvolu izdatu rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 0504-1741/7-2012 od 21.03.2013.godine, a za sredstva neophodne ateste.